6-7 Aralık 2019


Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman
Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ana Tema: Nöropsikiyatride Fonksiyonel Bozukluklar

Kongreye Davet


Değerli Katılımcımız,

Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin her yıl düzenlemekte olduğu Nöropsikiyatri Günleri'nin onikincisi bu yıl 6-7 Aralık 2019 tarihlerinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşecektir. Toplantımızın ana eksenini, bu kez "Nöropsikiyatride Fonksiyonel Bozukluklar" oluşturacaktır.

"Nöropsikiyatride Fonksiyonel Bozukluklar" teması altında, Nöroloji ve Psikiyatri'nin kesişim alanında en geniş yeri kaplayan, günlük klinik pratikte en sık karşımıza çıkan ve çözümü güç durumları hem vaka bazında hem de teorik planda tartışmayı, tanı ve tedavideki yeni gelişmeleri, değerli hocalarımızın katkılarıyla zenginleştirerek konuşmayı planladığımız bu toplantıya katılımınızla kendimizi daha güçlü hissedeceğiz.

12. Nöropsikiyatri Günleri'nde buluşmak dileğiyle,

Kongre Başkanı
Doç. Dr. Betül Yalçıner
Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı