6-7 Aralık 2019


Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman
Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ana Tema: Nöropsikiyatride Fonksiyonel Bozukluklar

Bildiri Özetleri


BİLDİRİ DEĞERLENDİRME VE KABUL KOŞULLARI 

Sempozyum Bilimsel Kurulu, ilgili alanlarda çalışan araştırmacı, yazar, klinisyen vb. tüm çalışmacıları sempozyum programında yer almak üzere poster ve sözel bildiri göndermeye davet etmektedir. Tüm bildiriler "Bildiri Değerlendirme Kurulu" tarafından değerlendirilecektir. Uygun bulunan poster ve sözel bildirilerin programa ve özet kitabına alınması için yazarlardan en az birinin 1 Aralık 2019 tarihine dek sempozyum kaydı yaptırması zorunludur.

Bildiriler Poster Bildiri ve Sözel Bildiri olarak kabul edilecektir. Kabul edilen poster ve sözel bildiri özetleri sempozyum kitapçığında yayımlanacaktır.

Yazarlar, poster ve sözel bildiri özetlerini Sempozyum Sekretaryası'na, noropsikiyatribildiri@flaptour.com.tr adresine iletmelidirler.

Bildiri Son gönderim tarihi 22 Kasım 2019'dur.

Bildiri özetleri wordde hazırlanıp mail ile gönderilecektir. Faks ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacaktır.

E-posta dışında size sürekli ulaşabileceğimiz telefon numaranızı mailde belirtmeniz gerekmektedir.

Bildiri özetleri, amaç, yöntem, sonuç ve yorumu içerecek şekilde düzenlenmeli ve 250 kelimeyi aşmamalıdır.

Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk bildiri yazarlarına ait olacaktır. Değişiklik talebiniz olması durumunda noropsikiyatri@flaptour.com.tr ve noropsikiyatribildiri@flaptour.com.tr adreslerine mail atmanız gerekmektedir.

Kongre için göndermiş olduğunuz bildirilerinizin kabul edildiğine dair tarafınıza bilgi gelecektir.