6-7 Aralık 2019


Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman
Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ana Tema: Nöropsikiyatride Fonksiyonel Bozukluklar

Genel Bilgiler


Ana salon: Mazhar Osman Eğitim ve Toplantı Salonu (Çok Amaçlı Salon)

Atölye: Kamuran Cem Eğitim Salonu (Fotoğrafhane)

SEMPOZYUM DİLİ
Kongre resmi dili Türkçe'dir.

SEMPOZYUM E-POSTA
noropsikiyatri@flaptour.com.tr

SEMPOZYUM KATILIM SERTİFİKASI
Sempozyum katılım sertifikaları 7 Aralık 2019 tarihinden itibaren Flap Tour kayıt ve danışma masasından dağıtılacaktır.

İZİN BELGELERİ
Sempozyum katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek sempozyum davet yazıları, Sempozyum Düzenleme Kurulu aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.

YAKA KARTI
Tüm katılımcı ve refakatçilerin 6-7 Aralık 2019 kongre tarihlerinde, bilimsel oturumlar esnasında, stand alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmalarını, güvenlik açısından önemle rica ederiz.

TTB-STE PUANI
Kongremiz türk Tabipleri Birliği tarafından "Sürekli Tıp Eğitimi(STE)" olarak kredilendirilmiştir. Kredilerinizi Türk Tabipleri Birliği web sayfasından kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp seçebilirsiniz.