6-7 Aralık 2019


Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman
Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ana Tema: Nöropsikiyatride Fonksiyonel Bozukluklar

Kurullar


Kongre Başkanı
Doç. Dr. Betül Yalçıner
Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı

Bilimsel Sekretarya
Aslı Demirtaş Tatlıdede
Elif Mutlu (bilgi@noropsikiyatri.org)

Bilimsel Düzenleme Kurulu (*soyismine göre alfabetik sıra ile yazılmıştır.)

Gülşen Akman

Belinda Maşalı

Fatih Artvinli

Elif Mutlu

Aslı Demirtaş Tatlıdede

Çiğdem Özkara

Peykan Gökalp

Mustafa Sercan

Yeşim Gülşen Parman

Betül Yalçıner

Hakan Gürvit

M. Sıla Yazar

Hakan Karaş

Eren Yıldızhan

 

Bilimsel Danışma Kurulu (*soyismine göre alfabetik sıra ile yazılmıştır.)

 

Yıldız Akvardar

Hulki Forta

Yavuz Altunkaynak

Derya Karadeniz

Baki Arpacı

Hakan Karaş

Dilek Ataklı

Dursun Kırbaş

Cem Atbaşoğlu

Ayhan Köksal

Işın Baral Kulaksızoğlu

Timuçin Oral

Sevim Baybaş

Aysun Soysal

Betül Baykan Baykal

Halil Toplamaoğlu

Rabia Bilici

Neşe Tuncer

Sibel Çakır

Raşit Tükel

Murat Erkıran

Erdem Tüzün

Şahap Erkoç

Vildan Yayla

Erhan Ertekin

Ejder Yıldırım